หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : คณะสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
โดย : admin
อ่าน : 204
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

คณะสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563


นายนพรัตน์ ทองแสง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราธานี จำกัด
ร่วมให้การต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงานฯนายนพรัตน์ ทองแสง ประธานกรรมการ กล่าวในที่ประชุม


นายประดิษฐ์ วิลาวัลย์ รองประธานฯ กล่าวต้อนรับคณะ
ที่มาศึกษาดูงานฯ


นายสุระพงษ์ นามจำปา รองประธานฯ กล่าวในที่ประชุม


นายวิจิตร มูลมี เหรัญญิก ตอบข้อสงสัยคณะที่มาศึกษาดูงาน
คณะสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด


ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ


นายนพรัตน์ ทองแสง ประธานกรรมการฯ, คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
รับมอบของที่ระลึกจากคณะที่มาศึกษาดูงานนายนพรัตน์ ทองแสง ประธานกรรมการฯ, คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
มอบรายงานประจำปี 2562 และของที่ระลึกแก่คณะที่มาศึกษาดูงาน


คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ถ่ายรูปร่วมกับคณะที่มาศึกษาดูงาน


คณะกรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ถ่ายรูปร่วมกับคณะที่มาศึกษาดูงาน