หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สหกรณ์ฯ มอบเงินสนับสนุนการประชุมกลุ่มเครื่อข่ายสถานศึกษาที่ 9 อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : admin
อ่าน : 701
พุธ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
มอบเงินสนับสนุนการประชุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563
นายสมบรูณ์  ดอนสิงห์
ผู้ช่วยเลขานุการ 

เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
มอบเงินสนับสนุนการประชุมกลุ่มเครือข่ายที่ 9 อำเภอศรีเมืองใหม่