หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สหกรณ์ฯ มอบเงินสนับสนุนการประชุมสามัญข้าราชการครู / บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 โพธิ์ไทร-สารภี
โดย : admin
อ่าน : 772
จันทร์ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
มอบเงินสนับสนุน 
การประชุมสามัญข้าราชการครู / บุคลากรทางการศึกษา
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 โพธิ์ไทร-สารภี ประจำปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีนายนราวุฒิ ศิริผลา รองประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด มอบเงินสนับสนุน
การประชุมสามัญข้าราชการครู / บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 โพธิ์ไทร-สารภี ประจำปีการศึกษา 2563